Sporten

Trainingen op Maat

In ons werk zien we regelmatig jongeren die moeite hebben met het maken van weloverwogen keuzes en het overzien van de gevolgen van deze keuzes. Hierdoor kunnen jongeren risicogedrag gaan vertonen hetgeen kan leiden tot problemen op verschillende leefgebieden (thuissituatie, school, werk, persoonlijke gezondheid,

sociaal netwerk, contacten politie / justitie). Uit verschillende onderzoeken is

gebleken dat sporten een positief effect heeft op de psyche van de mens.

Jarenlang onderzoek van het Mulier Instituut toont aan dat vechtsport bijdraagt aan het beteugelen van agressie en positief van invloed is op de weerbaarheid en persoonlijke groei. Dat blijkt uit zowel harde cijfers als uit interviews met sporters, hun ouders en trainers die de onderzoekers tijdens vier jaren verzamelden bij 100 vechtsportclubs in Nederland (Elling & Wisse 2010, Beloften van vechtsport).

In het gezamenlijk opgezette traject “Trainingen op maat” brengen we het sporten en de hulpverlening samen. De trainingen worden per persoon aangepast op de actuele problematiek en de persoonlijke doelen. De trainingen worden gegeven door Bert Toisuta (Zwarte band Amerikaans Kickboksen) van Spartan Fights en Mervin Tuni (SKJ geregistreerd maatschappelijk werker) van Stee050.

Iedere deelnemer krijgt een persoonlijke map waarin doelen opgesteld worden en waarin de trainers en de deelnemer scores bijhouden. Er zal onder andere gescoord worden op discipline, inzet en doorzettingsvermogen. Gezamenlijk werken we aan de doelen en streven we naar meer zelfvertrouwen, minder agressie en een positieve ervaring.

Voor informatie kan contact opgenomen worden met Stee050.

spartan fights logo.png