Beschermd wonen

Sinds 1 januari 2019 bieden wij twee producten van beschermd wonen aan in de vorm van Zorg In Natura, namelijk;

- Beschermd wonen; Verblijf met 24-uurs toezicht op afroep

- Beschermd wonen; Thuis plus

Voor een indicatie met verblijf hebben wij 4 plekken in de stad Groningen en 3 plekken in Delfzijl. Op deze plekken heeft elke bewoner een eigen woon-slaapkamer en worden de gezamenlijke ruimtes gedeeld met maximaal 3 andere bewoners. Begeleiding is overdag aanwezig, al dan niet op afspraak en is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Er wordt onder andere gezamenlijk gekookt en gegeten. Wekelijks wordt er een planning gemaakt hoe iedere bewoner zijn/haar week er uit ziet. Hierin worden bijvoorbeeld school, stage, werk en/of dagbesteding opgenomen

 

We zijn een kleine organisatie waardoor er een persoonlijk contact is met de bewoners. Samen werken we aan het behalen van zelf opgestelde doelen en streven we naar een zo zelfstandig mogelijk leven van de bewoner. Hiervoor is het van belang dat er structuur wordt aangebracht door middel van dagbesteding/school/werk, dat financiën op orde zijn en het netwerk van de bewoner groter of sterker wordt. Het doel is om door te stromen naar zelfstandig wonen. In veel gevallen wordt de begeleiding ambulant voortgezet.