top of page

Beschermd wonen

Stee050 biedt twee producten van beschermd wonen aan in de vorm van Zorg In Natura, namelijk;

- Beschermd wonen; Verblijf met 24-uurs toezicht op afroep

- Beschermd wonen; Thuis plus

Voor een indicatie met verblijf hebben wij, verspreid door de stad Groningen,16 woonplekken. Op deze plekken heeft elke bewoner een eigen woon-slaapkamer en worden de gezamenlijke ruimtes gedeeld met maximaal 3 andere bewoners. Begeleiding is overdag aanwezig, al dan niet op afspraak en is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Er wordt onder andere gezamenlijk gekookt en gegeten in onze inloopvoorziening. Wekelijks wordt er een planning gemaakt hoe iedere bewoner zijn/haar week er uit ziet. Hierin worden bijvoorbeeld school, stage, werk en/of dagbesteding opgenomen. Er wordt nauw samengewerkt met alle betrokken partijen.

We werken met verschillende fases. Hoe lang deze fases duren is per bewoner verschillend. Wanneer iemand voldoende in staat is zelfstandig te kunnen wonen zullen we toewerken naar uitstroom. Hierin verzorgen wij desgewenst de nazorg in de vorm van Beschermd Wonen Thuis Plus. 

 

We zijn een kleine organisatie waardoor er een persoonlijk contact is met de bewoners. Samen werken we aan het behalen van zelf opgestelde doelen en streven we naar een zo zelfstandig mogelijk leven van de bewoner. Hiervoor is het van belang dat er structuur wordt aangebracht door middel van dagbesteding/school/werk, dat financiën op orde zijn en het netwerk van de bewoner groter of sterker wordt.

 

Het doel is altijd uitstromen naar zelfstandig wonen. Wanneer dit niet haalbaar is, zullen we gezamenlijk kijken naar een alternatief. 

bottom of page