top of page

Klachten

Klachtenprocedure van Stee050


Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar jouw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Wij bieden je daarom drie mogelijkheden om je klacht bij ons kenbaar te maken.

Melden bij medewerker van Stee050
Als je een klacht hebt kun je dit direct melden bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met jou bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken. Kom je er samen niet uit, dan kun je de klacht schriftelijk indienen bij het bestuur van Stee050 (via: info@stee050.nl ). Er wordt dan binnen 5 werkdagen telefonisch contact met je opgenomen. Het bestuur  zal met jou in gesprek gaan over je klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen.

Vanzelfsprekend heb je altijd het recht om rechtstreeks contact op te nemen met onze onafhankelijke externe klachtenfunctionaris zonder tussenkomst van Stee050. 
 
Externe klachtenfunctionaris
Is je klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van jouw klacht langer dan zes weken, dan kun je je klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van Stee050. De klachtenfunctionaris zal je advies geven met betrekking tot de indiening van een klacht en kan jou eventueel bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is om klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen. Vanzelfsprekend heb je altijd ook het recht om rechtstreeks je klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie. 
 
Je kunt contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris van Stee050  via info@klachtenportaalzorg.nl  of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in. 
 

Klachtencommissie (in geval van jeugdwet)
Als de behandeling van jouw klacht niet tot een voor jou goede oplossing heeft geleid of als je geen bemiddeling wenst dan kun je jouw klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie Jeugdwet van Klachtenportaal Zorg.  Je kunt het geschil binnen vijf jaar na deze kennisgeving voorleggen aan de klachtencommissie.

 

Vertrouwenspersoon (in geval van jeugd)

Mocht je als jeugdige ondersteuning wensen of met een vertrouwenspersoon willen praten over hoe de jeugdwet in elkaar zit, wat je kunt verwachten, wat je rechten zijn en hoe je het gesprek kunt voeren als je wat dwarszit. Hiervoor verwijzen we jou door naar www.jeugdstem.nl 

 

 

Geschilleninstantie 
Lost een gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan kún je ervoor kiezen om het geschil voor te leggen aan geschilleninstantie KPZ. Geschilleninstantie KPZ voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten (en hun naasten) over de zorg van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen die zijn aangesloten bij gerschilleninstantie KPZ.

Logo Klachtenportaal Zorg.jpg
bottom of page